Blogs » Business » Czym są druki akcydensowe

Czym są druki akcydensowe

  • Co to są druki akcydensowe ? Można przyjąć, że są to wyroby poligraficzne, nie będące ani czasopismem ani książką czy też nadrukowanym opakowaniem, natomiast będące wyrobem jednoarkuszowym. Potocznie poprzez akcydensy rozumiemy wszystkie drobne formy poligraficzne, najczęściej o charakterze ściśle użytkowym takie jak np. bilety, cenniki, etykiety a także formularze funkcjonujące w obrocie gospodarczym. To ostatnie zastosowanie ma specjalny charakter związany z funkcjonowaniem szeroko rozumianego biznesu i biurokracji generowanej przez urzędy różnego szczebla administracji państwowej i terenowej. W tym rozumieniu wszelkie druki akcydensowe używane są jako formularze do wpisywania wszelkiego rodzaju mniej lub bardziej przydatnych lub wymaganych prawem informacji. Najprostszym a zarazem często stosowanym takim drukiem jest druk faktury, wystawiany w trakcie zawierania transakcji sprzedaży towarów bądź usług. Taki druk możesz zobaczyć tutaj: https://www.net-biuro.pl/index.php?cPath=5 . Faktury, podobnie jak inne tym podobne druki charakteryzuje jednolicie określony wzór, co najwyżej nieznacznie modyfikowany w zależności od ewentualnych potrzeb. Duża część druków akcydensowych funkcjonujących w biznesie ma wzór określony przez ustawy i rozporządzenia wykonawcze organów państwowych. Takie druki nie podlegają modyfikacji co do treści a jedynie może zmieniać się ich szata graficzna w zależności od wydawcy. Do najczęściej stosowanych druków akcydensowych należą druki księgowe, kadrowe, z zakresu gospodarki materiałowej i towarowej a także druki specjalistyczne branżowe jak przykładowo dla budownictwa, służby zdrowia czy też szkolnictwa.